máj.
13

Összefoglaló az MMK Elnökségének 2021. május 12-i üléséről

  • Beszámolók, költségvetések elfogadása
  • A Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése
  • Sikeresen indult az online beszámoló vizsgáztatás
  • Idén 20 szakmai segédlet készülhet a Feladat Alapú Pályázat támogatásával

Nagy Gyula elnök az ülést megnyitva elmondta, hogy a járványügyi helyzet és a hatályos jogszabályok miatt az Elnökség folytatja munkáját mindaddig, amíg a veszélyhelyzeti szabályozás változása lehetővé nem teszi a személyes jelenlétű Tisztújító Küldöttgyűlés mielőbbi megtartását és az új tisztségviselők megválasztását.
Az elnök ezután értékelte az Elnökség elmúlt négy évét, és utalt arra, hogy a tagság körében végzett véleménykutatás fontos, hiteles és egyben pozitív visszajelzést adott a kamara és a testület tevékenységéről. A szakmai és általános tájékoztatás, illetve a képzések területén jó értékelést kapott a kamara és vezetése. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyeken továbbra is jelentős feladatok állnak a kamara előtt: ilyen többek között az érdekképviselet és a mérnöki presztízs javítása. A kamara elnöke kiemelte, hogy sok olyan fontos feladat van, amit a jövőben a korábbinál nagyobb erőfeszítéssel kell folytatni, és ez akkor is így van, ha a válaszadók többsége az Elnökség tevékenységét a korábbiakhoz képest javulónak értékelte. Nagy Gyula megköszönte az Elnökség munkáját, és  kérte, hogy azok is támogassák a jövőben a kamara tevekénységét, akik a következő ciklusban már nem vállalnak kamarai tisztséget. Nagy Gyula külön is köszönetet mondott az Etikai-fegyelmi Bizottság és Felügyelő Bizottság munkájáért, végül elmondta, hogy hamarosan elkészül a kamara négyéves tevékenységét bemutató ciklusbeszámoló is.


A kamarai beszámolók, költségvetések elfogadása, módosítása


Az Elnökség a veszélyhelyzet alatt hatályos jogszabályoknak megfelelően ismét megtárgyalta és - egyhangú döntéssel - elfogata a 2020. évi elnökségi és gazdálkodási beszámolót, valamint a 2021. évi költségvetés módosítását. A 2022-es év költségvetés tervezetét az elnökség a Küldöttgyűlés elé terjeszti, amint a küldöttgyűlés összehívására a járványügyi szabályozás lehetőséget biztosít.


2021-ben 20 mérnöki segédlet, szakmai útmutató készülhet a Feladat Alapú Pályázat (FAP) támogatásával


A kamarai szakmai segédletek elkészítését koordináló FAP testület a beadott pályázatokat értékelve 20 pályamunka összesen 18.2 millió Forint támogatásáról döntött. A pályázó tagozatoknak a dokumentumokat október 4-ig kell benyújtania. A testület javaslata alapján az Alelnöki Tanács dönt majd az elkészült anyagok elfogadásáról.


Májusban megkezdődtek az online beszámoló vizsgák


Az elnök beszámolt arról is, hogy több hónapos előkészítő munka után május eleje óta már online folynak a beszámoló vizsgák. A szakmai tagozatok átalakították a vizsgatematikát, több ezer kérdésből álló vizsgakérdés-bankot hoztak létre, az MMK Főtitkárságának munkatársai pedig kialakították az elektronikus vizsgarendszert. „Minden résztvevőnek köszönöm a pandémia idején végzett megfeszített munkát” – tette hozzá Nagy Gyula.


(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőjét a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)