nov.
27

Nyugdíjváltozások 2019-ben

 A Magyar Közlöny 117. számában megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény, mely jelentős – a nyugdíj melletti munkavégzésre vonatkozó – módosításokat tartalmaz.

Nyugdíjváltozások 2019-ben

 

Az egyik legfontosabb módosítás a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt érinti.

A módosított 25. § alapján 2019. január 1-jétől a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyeknek nem kell a jövedelmük után természetbeni egészségbiztosítási járulékot, valamint nyugdíjjárulékot fizetniük.

(A NAV tájékoztatása szerint „saját jogú nyugdíjasnak csak azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban illetve rehabilitációs járadékban részesül.”)

A következő év elejétől tehát a munkaszerződéssel dolgozó nyugdíjasoknak kizárólag a személyi jövedelemadót kell megfizetniük munkabérük után. A változások alapján a nyugdíjas munkavállalók nettó bére azonos feltételek mellett 14%-kal emelkedhet.

A munkáltatóknak ugyancsak nem kell megfizetniük a saját jogú nyugdíjas munkavállalók utáni szociális hozzájárulást. A szocho mentesség a munkabér mértékétől függetlenül megilleti őket.

A más jellegű jogviszonyokban, például megbízási szerződés alapján végzett tevékenységért kapott díjazás azonban továbbra is nyugdíjjárulék köteles marad, így ezekben az esetekben a korábban is irányadó szabályok érvényesülnek.

A fent említett módosítások ugyancsak nem szüntetik meg azt a korlátozást, hogy a közszférában közalkalmazotti vagy hasonló köszszolgálati jogviszonyban dolgozni kívánó nyugdíjasokat – amelyhez változatlanul szükséges az előzetes kormányzati jóváhagyás – e jogviszonyuk fennállásának idejére nem illeti meg a nyugdíjuk, vagyis illetmény és nyugdíj továbbra sem fizethető együtt.

A 2019. évben irányadó szabályok alapján az általános nyugdíjkorhatár 64 évre emelkedik, a hölgyek részére biztosított kedvezmény – 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetősége – a továbbiakban is változatlan szabályokkal fennáll.

A korábban igen lényeges – a 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonult hölgyekre vonatkozó – éves összeghatár jelentőségét vesztette, tekintettel arra, hogy az kizárólag a nyugdíjjárulékkal terhelendő keresetre vonatkozott. Az új szabályok szerint viszont  járulékmentes a munkaviszonyban saját jogú öregségi nyugdíjasként szerzett kereset, így a jövőben azt már nem kell beszámítani az éves összeghatárba.

kép: google