nov.
22

A kamara sikeres fellépése megváltoztatta a közbeszerzési kiírást

 A Kamara -  érdekképviseleti tevékenysége körében - sikerrel lépett fel egy közbeszerzési eljárás szakmai tartalmával összefüggő hiányosság orvoslásában és elérte, hogy a módosított ajánlatkérés már megkövetelje a szükséges szakmagyakorlási jogosultságot.

 

A kamara sikeres fellépése megváltoztatta a közbeszerzési kiírást

A Magyar Mérnöki Kamara kiemelten fontosnak tartja, hogy a törvény keretei között konkrét ügyekben is képviselje a mérnökök érdekeit. Ennek legfontosabb segítői a szakmai tagozatok lehetnek, amelyek jelezhetik, ha például közbeszerzési ajánlat kiírása során jogszabálysértő, sérelmes kiírást találnak. Ilyen lehet különösen, ha a kiírás nincs tekintettel arra, hogy meghatározott mérnöki tevékenység csak szakmagyakorlási jogosultsággal végezhető.

A Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat elnöke a közelmúltban kezdeményezte a Kamara fellépését egy közbeszerzési eljárás szakmai tartalmával összefüggő hiányosság orvoslása érdekében.

A Magyar Államvasutak Zrt. október 31-én gyorsított nyílt eljárásos ajánlattételi felhívást jelentetett meg a Közbeszerzési Értesítő 210. számában „Budapest XIV. kerület 29834/10 és a Budapest XIV. kerület 29834/13 helyrajzi számú ingatlanok közműérintettségeinek felmérése, közműtérkép készítése, a közműkiváltások tervezési diszpozíciója” tárgyban.

A kiírás, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció áttekintése során érzékeltük, hogy a szakmai tartalom kapcsán rögzített képesítési követelmények nem felelnek meg a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 23. § (3) bekezdése, valamint az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI.10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmának. E rendelkezés szerint „Geodéziai tervezői minősítés szükséges az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos következő geodéziai feladatok irányításához, minőségtanúsításához: d) a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése, e) közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése,” során.

Az említett eljárás közbeszerzési dokumentációja szerint a Szállítandó dokumentációk, rajzok, tervezési diszpozíciók a felmérések eredményekén tartalmazni fognak egy szakági bontású közmű leírást és (szakági) áttekintő helyszínrajzokat, nyomvonalrajzokat, dwg formátumban, geodéziai adatokkal. A leírásoknak tartalmazni kell a szakági felmérés teljes eredményét, hogy az adott helyrajzi számú területen milyen funkciójú kábelek- közművek, műszaki létesítmények találhatók, milyen viszonylatban, mekkora mennyiségben és tulajdonban állnak.

Az érintett közbeszerzési kiírás első változata a fentiekre nem volt tekintettel. Ezért a Kamara – a Kbt. 80. § (1) bekezdésére is figyelemmel, előzetes vitarendezés keretében – kezdeményezte a felhívás és a kapcsolódó dokumentáció hiányosságának orvoslását.

A Kamara közbenjárására az Ajánlatkérő felülvizsgálta a megjelent felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentációt és módosította annak szakmai tartalmát. Így most - figyelemmel a Korm. rendeletre - geodéziai tervezői jogosultsággal rendelkező szakember meglétét is megköveteli a leendő ajánlattevő részéről.

Az egyeztetés ezen módja természetesen általánosan nem helyettesíti a közbeszerzési eljárásban esetleg szükséges valamennyi jogorvoslati eszközt. Ugyanakkor alkalmas arra, hogy – különösen az ajánlatkérő együttműködési készsége esetén – orvosolja a hibás, például a szakmagyakorlási jogosultság követelményét figyelmen kívül hagyó kiírásokat.

[-]

 kép: Pixabay