szept.
17

Megjelent a 16/2018 (IX.11.) ITM rendelet

A Magyar Közlöny 2018. szeptember 11-i számában megjelent a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018 (IX.11.) ITM rendelet.

Az értelmező rendelkezések között meghatározásra kerülnek a rendelet szempontjából legfontosabb fogalmak. (felsőfokú szakképzettség, PB-gáz forgalmazás...)

A rendelet mellékletei meghatározzák azokat a munkaköröket, melyekre a szabályozás vonatkozik, valamint az azokra vonatkozó elvárt végzettséget és szakmai gyakorlati időt.

A 3.§ rendelkezései alapján a mellékletekben hivatkozott munkakörök esetében szakmai gyakorlatként a szakmai képesítésnek megfelelő gázipari szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A szakmai gyakorlatot a munkáltató igazolhatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell a rendelet 3.§ (2) bekezdésében előírt tartalmi elemeket.

A műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört betöltő személyek kötelező továbbképzését a rendelet 4.§-a írja elő. Kötelező szakmai továbbképzést a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet szervezhet. A továbbképzésre szervezőjére vonatkozó szabályok a rendelet 7.§-a tartalmazza.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon – 2018. szeptember 26-án – lép hatályba.

A mellékletek alapján a Magyar Mérnöki Kamara tagságát érintő előírások az alábbiak.

 

1.     melléklet

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

 

1. Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör követelményei

Munkakör

Szakképesítés/végzettség

szükséges gyakorlati idő

Földgázelosztógázüzemi vezető, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Földgázelosztó gázüzemi műszaki vezető és helyettese, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető és helyettese

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítója

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

 

2. Földgázszállító munkakörök követelményei

 

Munkakör

Szakképesítés/végzettség

Szükséges gyakorlati idő

Földgázszállító gázüzem irányítása vonatkozásában egyes bányaüzemi tevékenységek irányítója

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Földgázszállítói engedélyes megbízásából végzett egyes bányaüzemi tevékenység irányítója

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

 

3. A PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök követelményei

Munkakör

Szakképesítés/végzettség

Szükséges gyakorlati idő

Felelős gázüzemi vezető

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

5 év

Minőségirányítási megbízott

Minőségirányítási felsőfokú szakképzettség

2 év

 

4. Egyéb, az 1., 2. és 3. pontban külön nem említett munkakörök követelményei

Munkakör

Szakképesítés/végzettség

Szükséges gyakorlati idő

Biztonságtechnikai megbízott

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

2 év

Hegesztési felelős

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

1 év

Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember

Villamosmérnök vagy üzemmérnök

1 év

Korrózióvédelmi tevékenység irányítója

Villamosmérnök vagy üzemmérnök vagy korrózióvédelmi felsőfokú szakképzettség

3 év

 

2. melléklet

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség

Szükséges gyakorlati idő

Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre

Szakirányú felsőfokú szakképzettség

2 év