aug.
14

Sajtóközlemény: A Magyar Mérnöki Kamara gazdálkodása átlátható és elszámoltatható

A Magyar Mérnöki Kamra álláspontja a kamara 2015-2018.-as gazdálkodását vizsgáló Állami Számvevőszék jelentéséről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2020-ban befejezett, kamarai tevékenységet vizsgáló ellenőrzése alapján jelentést készített, amelyben a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tevékenységére pozitív megállapításokat tett, ugyanakkor – a gazdálkodási beszámolók aláírásának hiányára hivatkozva – megállapítja, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 2015–2018. évi gazdálkodása során nem tett eleget beszámolási kötelezettségének, ezért gazdálkodása nem átlátható és elszámoltatható. A Magyar Mérnöki Kamara nem ért egyet ezzel a megállapítással, hiszen ténylegesen ezekben az években is a számviteli törvénynek megfelelően gazdálkodott, eleget tett beszámolási kötelezettségének. Az illetékes bíróság a kamara által megküldött beszámolókat és egyéb dokumentumokat közzétette. A kamara az ellenőrzéskor ezt a beszámolót bocsájtotta az Állami Számvevőszék rendelkezésére.

Az Állami Számvevőszék jelentésében  az aláírt beszámolók hiányára hivatkozva alakította ki véleményét a kamara gazdálkodásáról. A Kamara a jelentéstervezet megismerésekor értesült a hiányosságról és haladéktalanul  megküldte az Állami Számvevőszék részére az elnök által aláírt beszámolókat is. Az MMK határozott álláspontja, hogy mind a bírósági közzététellel, mind az aláírt beszámolókkal eleget tett a kötelezettségének, ezért gazdálkodása átlátható és elszámoltatható.

Jelentésében az Állami Számvevőszék pozitív megállapításokat is tesz, véleménye szerint  a Magyar Mérnöki Kamara országos szervezete belső szabályozási rendszerének kialakítása szabályszerű volt, számviteli politikáját a jogszabályoknak megfelelően alakította,  A támogatások elszámolása megfelelő. A szakmagyakorlást végző kamarai tagok nyilvántartása a területi kamarák adataira alapul és azon adatok szerint általános és megbízható.