szept.
07

Versenyképes mérnök, versenyképes gazdaság - Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Mérnöki Kamara

Szeptember 5-én az épülő Puskás Ferenc Stadion infotermében tarotta nagyszabású sajtótájékoztatóját a Magyar Mérnöki Kamara, amelyen többek között szó volt az Építőrménök 200 rendezvényről, az új beruházási kódexről is.

sajto-0905-1

 

Elkészült a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének koncepciója

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közreműködésével elkészítette a közpénzből finanszírozott beruházások előkészítésére, tervezésére és megvalósítására vonatkozó koncepcióját, a Beruházási Folyamatok Rendszerét (BFR) és a Tervezői Szolgáltatások Rendszerét (TSZR).

A koncepció készítői kezdeményezik, hogy a Kormány a koncepció alapján készítse elő a szükséges jogi szabályozást. Javasolják, hogy a szabályozás kiadásáig a beruházások résztvevői ajánlásként használják a koncepciót. A koncepciója figyelembe veszi az építésügy megújításával kapcsolatban 2015-ben született kormányzati döntéseket, és a közismerten eredményes német gyakorlat tapasztalatait is.

sajto-0905-2

Kulcskérdés a beruházások jó előkészítése. Ezért a szakmai koncepció alapvető célja olyan előkészítési, tervezési és beruházási rendszer létrehozása, amely garantálja a beruházások tervezett határidőn és költségkereten belül, a tervezett minőségben való elkészülését. Ennek érdekében a koncepció meghatározza az építési beruházások folyamatát, résztvevőit, azok feladatait és egymáshoz való viszonyukat, valamint felelősségüket, továbbá a tervezői szolgáltatások szakaszait, azok részletes feladatait és az tervezői szolgáltatások ajánlott díjazásának alapjait.

A koncepcióról bővebben az alábbi linken olvashat.

 

sajto-0905-3

Versenyképes mérnök - versenyképes gazdaság

Minden nemzetgazdaság egyik legfontosabb tartóoszlopa a mérnöki tudás és teljesítmény. A mérnökség teljesítményének magas színvonala alapvető társadalmi és nemzetgazdasági érdek A mérnöki tudás gazdasági nagyhatalmakat teremtett és kis országokat emelt a világ élvonalába. A mérnöki szakma és a műszaki közélet fejlettsége kéz a kézben jár a gazdaság fejlődésével.

A XXI. század a technológia évszázada, kihívásainak csak a nemzetközi szinten is versenyképes mérnök tud megfelelni. Meg kell teremtenünk az ehhez szükséges feltételeket.

Ahhoz, hogy a versenyképes gazdaságot alátámasztó versenyképes mérnök hivatását maradéktalanul betölthesse, szükséges:
[a mérnököket közvetlenül érintően]

  • az építésügy és a mérnöki szakterületek, a mérnöki szakmagyakorlás integrált kormányzati kezelése, amely megvalósítja az egységesebb szabályozást;
  • a fiatal mérnököket itthon tartani képes díjrendszer és versenyképes bérezés megteremtése, amely ösztönzi az itthon képződő műszaki tudás hazai hasznosulását;
  • a szabványok általános és ingyenes hozzáférhetősége, amely nélkül egy integrált európai piacon még a hazai versenyképesség sem biztosítható;
  • a modern tervezési eszközök beszerzését és használatának képzését támogató pályázati rendszer, amely nélkül lehetetlen megfelelni az új beruházások támasztotta követelményeknek és a nemzetközi verseny kihívásainak;
sajto-0905-8

 

[az építésügyet, a beruházásokat általánosan érintően]

  • olyan beruházási és tervezői szolgáltatási rendszer kialakítása, amely támogatja a beruházások jobb előkészítését, a minőségi tervezés, a megalapozott költségbecslés–és számítás révén, továbbá biztosítja a tervező kontrollját a megvalósítás folyamatában, mert csak ez vezethet a tervezett beruházási költségek és határidők betartásához, a tervezett minőség biztosításához;
  • a kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérés csak kivitelezési terv alapján történjen, mert e terv részletessége a biztosítéka annak, hogy a későbbiekben ne kerüljön sor felesleges és időrabló szerződésmódosításokra, a költségek jelentős emelkedésére és a tervezett határidők gyakori átlépésre;
  • a tervezés külön közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzésének általánossá válása, amely a megrendelő érdekét szolgálja és érvényt szerez a már létező szabálynak, amely szerint a kivitelező és a tervező együttes beszerzése csak kivételesen indokolt esetben lehetséges;
  • a mérnökök bevonása olyan beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésébe, amelyek az ország napi működését érintő rendszerekre, a vízvagyonra, a talajra és a levegőre vonatkoznak, biztosítva ezzel, hogy a műszaki kultúra és tudás hozadéka beépüljön beruházásokba, segítve egyúttal a források felelős és hatékonyabb felhasználását is.

A versenyképes gazdaság és a versenyképes mérnök ugyanazon a feltételrendszerben, ugyanazon szabályozási keretben jöhet létre és támogathatja egymást. Javaslataink arra irányulnak, hogy ezt a feltételrendszert és szabályozási keretet megteremtsük.

 

sajto-0905-4

Építőrménök 200 rendezvény  – 2018 az építőmérnök szakma év

Az építőmérnök szakma számára meghatározó évet írunk: idén ünnepli 200 éves fennállását az elsőként létrejött angol építőmérnöki szervezet, az Institution of Civil Engineers (ICE). Az Építőmérnökök Európai Tanácsa(ECCE) a 2018-as évet az építőmérnökök évének nyilvánította. A Magyar Mérnöki Kamara is csatlakozik a nemzetközi rendezvények sorához az Építőmérnök 200 rendezvénysorozat szakmai konferenciával és köztéri plakátkiállítással.

A rendezvényről és programokról bővebb infót a rendezvény honlapján talál.

 

sajto-0905-6

Mesteriskola beruházás-lebonyolítóknak

Szakmai berkekben közismert, hogy a beruházás-lebonyolító a beruházási folyamat egyik kulcsszereplője. Ennek megfelelően – egészen 2013-ig – a tervezői és szakértői szakmagyakorlási jogosultságok sorába tartozott, ekkor azonban e státuszát megszűntette a szakmag-yakorlást rendező új jogszabály. A gyakorlat azonban kikövetelte a beruházáslebonyolító státuszának újbóli rendezését.

A Kormány már el is határozta a beruházás-lebonyolítói jogosultság visszaállítását. Erre reményeink szerint mielőbb sor kerül. Annál is inkább, mert a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás2 közben már röviden rögzítette is a beruházás-lebonyolító feladatait és követelményként szögezte le, hogy beruházás-lebonyolító csak az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnök lehet.

A jogszabály szerinti feladatok is mutatják, hogy valóban a beruházás egyik kulcsszereplőjéről van szó: alapvető feladata az építési beruházás megvalósításának koordinálása. Ennek keretében előkészíti és koordinálja a tervező kiválasztását, előtanulmányokat készíttet a beruházáshoz, előkészíti és koordinálja a közbeszerzési eljárást, kapcsolatot tart az uniós támogatást nyújtó szervezettel és a közbeszerzést ellenőrző szervezettel, gondoskodik a műszaki ellenőr kiválasztásáról, dönt építésvezető szükségességéről, koordinálja az elkészült beruházás átadás-átvételét.

sajto-0905-5

 

Jogszabály írja elő, hogy a beruházás-lebonyolító a beruházásnak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. A feladatok széles körét és sokrétűségét figyelembe véve azonban ez nyilvánvalóan nem elegendő. A hazánkban eddig nem tapasztalt méretű beruházási boom párosul a beruházásokkal szembeni minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével, ami jelentős többlet tudást igényel a beruházás-lebonyolítótól.

A prosperáló piacon sokat számít a tapasztalat, a referencia, de ennél is többet számíthat, ha a beruházás-lebonyolító szakmai ismeretei országos szakmai szervezetek tudásbázisára támaszkodhat.

A Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházáslebonyolítóknak ehhez a tudáshoz hozzájutást biztosítson.

A Magyar Mérnöki Kamara több sikeres mesteriskolát szervezett az elmúlt években. Ezek tapasztalatait felhasználva, a Magyar Építész Kamarával és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével együttműködve beruházás-lebonyolítói mesteriskolát szervez. A képzés a hatályos jogszabályok és széles körű gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretek átadása mellett súlyt kíván helyezni arra is, hogy a hallgatók a kamara és társszervezetei által előkészített Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről is részletes ismeretekhez jussanak.

A mesteriskola 2019. I. félévében kezdi meg működését. A képzést sikeresen teljesítő kamarai tag hallgatóknak a kamara tanúsítást ad ki, amely a piac számára tanúsítja a magas színvonalú hozzáértést. Természetesen – eddigi mesteriskoláinkhoz hasonlón– a részvételnek nem feltétele a kamarai tagság. A végzett hallgatók hozzájárulása esetén a kamara biztosítja a végzettek nyilvántartásban való kereshetőségét és segíti a potenciális megrendelők tájékoztatását is a jól képzett szakemberek elérhetőségéről. Részletes információk a képzés megindítása előtt a kamara honlapján lesznek találhatók.

sajto-0905-7

 

A sajtótájékoztató teljes anyaga itt letölthető.

A sajtótájékoztatóról készült cikkek:

https://magyarepitok.hu/

http://hir6.hu/

https://hirtv.hu/

https://magyaridok.hu

http://profitline.hu/

  • news_header_versenykepes