nov.
30

Közműcsatlakozás, adótörvények és klímapolitikai törvénymódosítások

A Magyar Közlöny 261. számában megjelent az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében, az egyes adótörvények módosításáról szóló valamint egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló rendeletek.

1. Ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXX. törvény.

A jogszabály a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása során kimondja, hogy a díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a hálózati engedélyes az igénybejelentést követő, a jogszabályban foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a hálózati csatlakozással összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása szerint a díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a földgázelosztó az igénybejelentést követő, a jogszabályban foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a kiviteli terv alkalmasságát megállapító nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozóvezeték, illetve az ahhoz szükséges felhasználói berendezés a benyújtott kiviteli terv alapján kivitelezhető.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása alapján a víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

A jogszabály tartalmazza továbbá a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítását is.
A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

2. Egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény.

A jogszabály – többek között – tartalmazza a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítását is, amely alapján az adónem az adóévre akkor választható, ha az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét

A módosítás alapján a kisvállalati adóalanyiság megszűnik a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal.

3. Klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet

Tartalmazza az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítását, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítását, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítását.

A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny 26. szám