febr.
18

A Szakmai Kamarák szorosabb együttműködésre törekszenek egymással és a gazdasági kamarákkal

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége erősíteni szeretné kapcsolatait valamennyi kamarával, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is – hangzott el a szervezet február 17-i Közgyűlésén

A különböző szakterületeket képviselő Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSZKSZ) a tavalyi sikeres év után további nyitást tervez a közvélemény és a többi Kamara felé is. A Közgyűlésen elhangzott, hogy szorosabbra kell fűzni az együttműködést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, élővé kell tenni a kapcsolatrendszert: ki kell alakítani egy fórumot a rendszeres konzultációkra. Az MSZKSZ tagjai szerint indokolt jogi szabályozásban egyértelműen rögzíteni, hogy tagjaikat érintő jogszabályok előkészítésébe időben és minden esetben vonják be őket. Egyes kamarák a tagok képzési rendszerének átalakításában is látnak közösen elérhető célokat. Több szakmai kamara törekvése, hogy ne terhelje gazdasági kamara számára fizetendő külön díj azokat a cégeket, amelyek szakmai kamaráknál is nyilvántartottak.

Mivel a Kamarák hatósági és nyilvántartási feladatokat is ellátnak, fontos, hogy felkészüljenek az egyszerűsödő jogorvoslati rendszerre, amelyben csak a közigazgatási bíróságok a jogorvoslati főrumok.

Szó esett arról az ugyancsak több kamarát érintő folyamatról, hogy az állam több feladatot átad a szakmai érdekképviseleteknek. Ezt a folyamatot a legtöbb kamara támogatja azzal, hogy alapos előkészítésre, és a feltételek részletes tisztázására és biztosítására van szükség. Egyes kamarák úgy látták, most lehetőség nyílik olyan feladatok visszaszerzésére, amelyeket korábban tőlük csoportosítottak át államigazgatási szervekhez. A legtöbb kamara tagjai mellett más szakmai körökbe tartozó személyeket is nyilvántart. Közös az a törekvés, hogy a nyilvántartottakra is terjedjen ki a az etikai-fegyelmi szabályozás hatálya. Indokoltnak tartják erre irányuló jogszabálymódosítások kezdeményezését.

A február 17-i Közgyűlésen sikeresnek értékelték a Szakmai Kamarák Napja elnevezésű rendezvényt is, amely – köszönhetően a jó előadásoknak és a kormányzati részvételnek - sikeresen zajlott le.