júl.
31

Az MMK támogatja a vízgazdálkodási törvény alkotmányossági vizsgálatát

Az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló T/ 384. számú törvényjavaslatot. A Köztársasági Elnök - a Köztársasági Elnöki Hivatal 2018. július 30-án kelt sajtóközleménye szerint -a részére megküldött törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldte az Alkotmánybíróságnak.

A Köztársasági Elnök indítványának indokolásában is említett szakmai szervezetek, köztük a Magyar Mérnöki Kamara korábbi - az elfogadott törvénnyel lényegében azonos tartalmú T/18816. számú törvényjavaslattal kapcsolatos együttes nyilatkozatukban – már kifejtették, hogy az ívóvízkészlet védelmének szükségességét kiemelt közérdeknek tekintve továbbra is a kutak felülvizsgálatát célzó szakmai program kidolgozását és az ezen alapuló intézkedések végrehajtását tekintik megfelelő megoldásnak.

carousel_ader_2018_07

 

E szakmai szervezetek – szakmai álláspontjuknak megfelelően - támogatják a Köztársasági Elnök által az Alkotmánybíróságnak megküldött indítványt és bíznak abban, hogy lehetséges lesz az ivóvízbázis használatához és az ívóvízkészletek védelméhez kapcsolódó érdekek szakmailag megalapozott összeegyeztetése.