dec.
03

A településfejlesztési eljárások elektronikus úton is lefolytathatók lesznek

A Magyar Közlöny 267. számában megjelent több, a koronavírus okozta veszélyhelyzettel összefüggő jogszabály.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása szerint a településképi követelményekről szakmai konzultáció, előzetes és munkaközi tájékoztatás, valamint településképi véleményezési eljárás elektronikus úton is lefolytatható.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítja többek között veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletet, valamint az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendeletet is.

A jogszabály veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása során kimondja, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. A szünet kizárólag olyan teremben biztosítható, amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és amelyben vásárló nem tartózkodhat.

A Közlöny tartalmazza még az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet és a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet is.

 A hivatkozott rendeletek a kihirdetésüket követő napon, azaz 2020. december 3-án lépnek hatályba.

Magyar Közlöny 267. szám