aug.
05

Településrendezési és vízügyi tárgyú kormányrendelet módosítások

A Magyar Közlöny 148. számában megjelentek településrendezési és vízügyi tárgyú kormányrendelet módosítások.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza a magánszolgáltatások, az okos város, az okos város módszertan, valamint a települési szolgáltatások fogalmának meghatározását.

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon, 2021. szeptember 3-án lép hatályba.

Ugyancsak megjelent a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet, amely a területi vízügyi igazgatóság - a vízitúrázás és a kerékpáros turisztikai igénybevétel alapfeltételeinek biztosításához kapcsolódó - közjóléti feladataival összefüggő rendelkezéseket tartalmaz.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, 2021. augusztus 19-én lép hatályba.

Magyar Közlöny 148. szám