márc.
07

A tervezési szolgáltatások a járványügyi korlátozások idején

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló rendelete – néhány rendelkezéstől eltekintve – március 8. napján lép hatályba. A kormányrendelet szabályozza a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket.

Ezek szerint „a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani”.

A kormányrendelet a továbbiakban meghatározza a kivételeket. A kivételek körébe tartozó szolgáltatások a következők:

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások), 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, 4. a szociális szolgáltatás, 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 6. a totózó és lottózó szolgáltatás, 7. a  járműszerviz szolgáltatás, a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, 8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 9. a temetkezési szolgáltatás, 10. az állategészségügyi szolgáltatás, 11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, 12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, 13. a közétkeztetési szolgáltatás, 14. az állattenyésztési szolgáltatás, 15. az ügyvédi szolgáltatás, 16. a biztonsági szolgáltatás, 17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és 19. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a kivételek körébe tartozó szolgáltatásoktól eltekintve - tilos tartózkodni.

Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A fent idézett rendelkezésekből egyértelmű, hogy – a kormányrendeletben meghatározott időszakban - azon szolgáltatások nyújtása tilos, amelyek teljesítéséhez meghatározott helyiség vagy helyszín rendszeres, gyakori és a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen igénybevétele szükséges, amely igénybevétel nélkül a szolgáltatás teljesítése nem lehetséges és amely helyszín a szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltató szükségszerű és elkerülhetetlen személyes találkozásának helyszíne.

A kivételek is alapvetően ebbe a csoportba tartoznak, vagy (például a tömegközlekedésben) sok személy egy behatárolt, viszonylag szűk térben való, elkerülhetetlen együttlétével járnak, illetve egy személy (például a házhozszállítási szolgáltatás, szervíz) naponta több személlyel való elkerülhetetlen és fizikailag közeli találkozásával, esetleg tárgyak átadásával, illetve több személynek szükségszerűen ugyanabban a térben történő  megfordulásával teljesíthetők (például egészségügyi, postai, banki vagy szerviz szolgáltatások).

A tervezési tevékenység azonban ezen kritériumok egyikével sem jellemezhető. A tervezés teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges, főleg nem elkerülhetetlen a közvetlen, azonos zárt térben való jelenlét a megrendelővel, más tervezővel, alvállalkozóval stb.  A szükséges egyeztetések telefonon, e-mail üzenetekkel, postán vagy egyéb elektronikus lehetőségek (skype, teams, stb.) alkalmazásával is lebonyolíthatók. Amennyiben helyszín megtekintésére van szükség, az elhalasztható vagy – ha például (igen ritkán) azonnali, élet-és balesetveszély elhárítását szolgáló, vagy egyéb sürgős ok miatt helyszínelésre van szükség – egy-két személy jelenlétével lebonyolítható. Ez esetekben sem kell a szolgáltatáshoz zárt helyiséget vagy több személy jelenlétét feltételező, szűkebb teret használni.

Mindezeket figyelembe véve a tervezési tevékenység – hasonlóan bármely irodai tevékenységhez, ideértve a közigazgatási tevékenységtől a gazdasági társaságok irodai tevékenységén át például a köztestületek, a kamarák tevékenységéig – folytatható, természetesen a jogszabályokban az egészség megóvására vonatkozóan előírt valamennyi egyéb követelmény (távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés, szükség esetén lázmérés és kesztyű viselése) maradéktalan teljesítése mellett.

Magyar Mérnöki Kamara