okt.
25

Változás a kivitelezői - és tervezői felelősségbiztosításban

A 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet  módosította A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet által előírt, kötelező tervezői – és kivitelezői felelősségbiztosításra vonatkozó kötelezettséget.

2019. október 24. napi hatállyal módosult A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

A 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosította A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet által előírt, kötelező tervezői – és kivitelezői felelősségbiztosításra vonatkozó kötelezettséget.

A módosított Kormányrendelet 4 § (3) bekezdése kimondja, hogy

Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, akkor az építési tevékenység

a) építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése,

b) tervezői művezetés, valamint

c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

nélkül végezhető.

Ezzel párhuzamosan módosult a Kormányrendelet biztosítás kötési kötelezettséget szabályozó, 6/A § (1) bekezdése, melynek értelmében kötelező a felelősségbiztosítás megkötése a bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében, ha azt nem természetes személy és nem saját lakhatása céljából végzi.

A biztosítási fedezet terjedelme, a felelősségbiztosítási limitek és a biztosítás tartama változatlan paraméterek mellett hatályban maradt.

Természetesen a természetes személyek továbbra is felelősek, minden, általuk okozott szerződéses – és szerződésen kívül okozott károkért, így például ha az építési munkálatok közben kárt okoznak egy parkoló gépjárműben, felelősségbiztosítási fedezet nélkül a kárt, a károkozónak kell megtérítenie.