júl.
19

Tűzvédelmi rendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 2019. július 18-i számában megjelent az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet.

tuz 2

 A rendelet több más jogszabály mellett módosítja a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet. A Kormány elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki, amely eljár az alábbi építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben az építmény első végleges használatbavételéig:

a) magas építmények,

b) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

c) a 4 000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

d) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

e) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

f) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik.

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása során a rendelet meghatározza, hogy a beépített tűzjelző berendezés létesítésére, átalakítására, bővítésére, használatbavételére, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

c) a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,

d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

A módosítás ezen túl tartalmazza továbbá a kérelem elbírálásakor vizsgálandó tények körét, az engedélyező határozat kötelező tartalmi elemeit, valamint a kérelem elutasításának eseteit.

A rendelet 3. melléklete meghatározza a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalmát.

A 4. melléklet tartalmazza a beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalmát, az 5. melléklet a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalmát határozza meg, míg a 6. melléklet „a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma” címet viseli.

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon – 2019. augusztus 17-én – lép hatályba.