júl.
13

Megjelent az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI.29) AM rendelet

A Magyar Közlöny 2018. június 29-i számában megjelent az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI.29) AM rendelet.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI.29) AM rendelet elsősorban az építési ágazat számára fontos részletszabályokat tartalmaz. A rendelethez 32 melléklet tartozik, adatlapok, táblázatok, részletes tartalmi felsorolások formájában és használatuk a rendelkezések gyakorlatban való alkalmazását támasztják alá, előírva, hogy az egyes nyomtatványoknak, adatlapoknak milyen részeket, adatokat kell tartalmaznia, illetve különböző változási vázrajzokat hogyan kell elkészíteni, megmutatják a különböző mérési értékek jelentését.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez történő adatszolgáltatás előtt ellenőrizni kell az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban tárolt adatok összhangját. Ennek keretében vizsgálni kell, hogy az érintett földrészletek állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 11. § (1) bekezdése szerinti állami alapadat objektumok, valamint a műszaki területek összhangban vannak-e a tulajdoni lapon feltüntetett adatokkal, területekkel.

A rendelet 1. § á-ban az Értelmező rendelkezések között a jogszabályban leggyakrabban említett és magyarázandó fontosabb fogalmak találhatók, így például címkoordináta, digitális módszer, építmény, kitűzés, térképmásolat, vázrajz, változási vázrajz.

A rendelet szabályozza az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti adatok szolgáltatásának módját. (2-3.§)

A rendelet részletesen szabályozza a váltázási vázrajzokra vonatkozó tudnivalókat:  

1.      a változási vázrajz fogalmát (az értelmező rendelkezések között -1.§)

2.      a változási vázrajzok fajtáit (4.§)

3.      a különböző változási vázrajzok elkészítésének módját (5-18.§)

4.      a speciális változási vázrajzokat: államhatár változásáról (25.§), közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról (26.§),

5.      folyamatban levő új állami földmérési alaptérkép készítéséhez (24.§)

6.      az olyan változási vázrajzokat, melyek épület feltüntetéséhez és megszüntetéséhez (28-29.§), művelési ág megváltozásához (30.§), önálló tulajdonú épület és pince feltüntetéséhez (38.§) készítendők,

7.      szorgalmi és egész használati jogok bejegyzéséhez és jogilag jelentős tények ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez kapcsolódó vázrajzok elkészítésére vonatkozó előírásokat (31-32.§)

8.      a föld használati megosztásához kapcsolódó vázrajz elkészítése (39.§)

9.      A földrészlet határvonalának készítéséhez kapcsolódó változási vázrajz (40-43.§)

10.  A változási vázrajzra és a kapcsolódó műszaki dokumentációra vonatkozó előírásokat (46.§)

11.  A változási vázrajz vizsgálatának és záradékolásának módját ( 47-54. §)

12.  A változási állomány készítésének előírásait (44-45 §)

A változási vázrajz az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának, továbbá a jogok és tények változását eredményező digitális és papíralapú földmérési munkarész.

A változási vázrajzok elkészítéséhez kétféle eljárást kell alkalmazni, attól függően, hogy változási vázrajz elkészítése, mely eljárás feltételének felel meg.

Grafikus eljárást kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a térképi adatbázisban tárolt objektumadatok koordinátáit a transzformációt követően lehet a helyszínen, illetve terepen megjelölni, vagy a terepi objektumadatokat a transzformációt követően az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban ábrázolni.

A numerikus eljárás eredményeként az ábrázolandó objektumokat a terepen meghatározott koordinátáikkal kell rögzíteni az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban tárolt objektumkoordináták megjelenítésre a terepen.

 

A rendelet meghatározza a részletmérés (19-21. §) és a területszámítás szabályait (22-23 §)  valamint a földmérési, térképezési és területszámítási hibák hatósági eljárás keretében történő kijavításának előírásait (56-58.§) , illetve teljes tömböt érintő felmérési és térképezési hibák kijavításának módját (59.§)  is.

A Társasház és a szövetkezeti ház-alaprajzok tartalmára és a megjelenítésére is ad iránymutatást (33-37.§)

A közigazgatási (60-61.§), és műszaki határigazítás (62.§) valamint a közigazgatási határvonal megállapításáról újfelmérés és térképfelújítás esetére rendelkezik (63. §)

A rendelet az időszakonként helyszínelésekről is szól (64.§), a metaadatok (65.§) és az állami alapadatok változásának nyilvántartása és változások vezetésére vonatkozó szabályok (55.§) mellett.