aug.
26

Az MMK Választmánya tárgyalta a 2021-es költségvetés tervezetét

A Választmány élénk vita után olyan költségvetési tervet támogatott, amely egyszerre szolgálja az MMK feladatellátásának hosszabb távú költségvetési biztonságát, a tagozatok szakmai munkájának eredményesebb támogatását és a területi kamarák kiegyensúlyozott gazdálkodását.

valasztmany1

A Választmány 2020. augusztus 26-i ülése a szeptember 11-i küldöttgyűlés előkészítéséhez szükséges tervezeteket és beszámolókat tárgyalta meg. Az MMK Elnöksége a 2019. évi beszámolókat – a járvány miatti veszélyhelyzet szabályainak megfelelően – még tavasszal elfogadta azzal, hogy azokat a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra előterjeszti.
 A beterjeszttet dokumentumok részletesen bemutatták a kamara tevékenységét Az MMK 2019-ben is a saját bevételek növelésére törekedett, évek óta folytatva ezzel a területi kamarák által befizetett összeg jelentős kiegészítését. A Választmány a 2019-ről szóló beszámolók elfogadását javasolja a Küldöttgyűlésnek.
A Választmány – az előző üléséhez hasonlóan – ismét áttekintette a tagdíjak alakulását több gazdasági mutatóhoz (infláció, minimálbér, szakmai minimálbér) képest. A kamara megnövekedett feladatainak finanszírozását eddig ugyan biztosították az emelkedő saját bevételek, de – nagymértékben a vírushelyzet hatására – ezek egy része már csökkent, más része alapvetően bizonytalanná vált. Ezért a törvényekben meghatározott alapfeladatok növekvő költségű ellátásának biztosításához mindenképpen szükség van a tagdíjak emelésére. E döntésnél azonban ügyelni kell arra, hogy az ne okozzon aránytalan terhet a tagságnak. A Választmány élénk vita után úgy döntött: kisebb mértékű tagdíj és nyilvántartási díj emelés mellett biztosítani kell azok értekének fokozatos és rendszeres megőrzését. A Választmány végül javasolta, a szeptember 11-i Küldöttgyűlés a 2021-es költségvetés elfogadásakor térjen vissza az eredeti Andor-képlet szerinti területi kamarai befizetéshez (ami a 15%-os többlet befizetés megszűnését jelenti), ugyanakkor ezt egészítse ki a szakmai munka letéteményesei, a tagozatok részére 6,6%-os befizetéssel. A Választmány javasolja az igazgatásszolgáltatási díjak utáni területi kamarai befizetés megszűnését is.
Az MMK Elnöksége a Választmány javaslatát az augusztus 26-i ülésén megtárgyalja, azt figyelembe véve véglegesíti a szeptemberi Küldöttgyűlés elé kerülő javaslatokat.
A Választási Jelölő Bizottság tájékoztatta a Választmányt a Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság megüresedett pozícióira történt jelölésről, amelyek betöltéséről szintén a Küldöttgyűlés határoz majd.

Kapcsolódó anyagok