máj.
05

A veszélyhelyzet idejére módosuló kormányrendeletek- Magyar Közlöny 98. szám

A 2020. május 4-én megjelent Magyar Közlöny több, a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletet tartalmaz.

 

A kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet tartalmazza a külön élő szülők és a gyermek kapcsolattartására, valamint a távoltartásra és bűnügyi felügyeletre vonatkozó rendelkezésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról szóló 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának megbízott vizsgálólaboratóriuma a jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyéni légzésvédő eszközök és használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök darabvizsgálatának elvégzésére. Az erre vonatkozó kérelmet állami költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, a gyártó, a gyártó meghatalmazott képviselője, az importőr, a forgalmazó nyújthatja be.

A rendelet szerint az igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz kizárólag egészségügyi dolgozó és a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő személy részére biztosítható.

A rendelet 2. pontja meghatározza, hogy mely vizsgálatok halaszthatók el a munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok közül. A halasztás határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.

A 3. fejezet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások (időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani. A halasztás lehetősége nem vonatkozik a műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre.

A halasztás alkalmazása esetén azonban az üzemeltetői ellenőrzéseket legalább havonta egyszer végre kell hajtani.

Az elmaradt felülvizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig pótolni szükséges. 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a személyes adatok kezelésével, valamint a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos – veszélyhelyzetben alkalmazandó – szabályokat tartalmazza.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló 181/2020 (V.4.) Korm. rendelet kimondja, hogy a hatósági házi karantén szabályainak betartását a rendőrség ellenőrzi. A járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantén szabályai betartásának az érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és általa megadott egészségügyi adatainak továbbítására alkalmas elektronikus szoftver alkalmazásával történő ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy a szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, és a szoftver telepítését és használatát önként vállalja.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról szóló 182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet tartalmazza a Garanciaprogramra vonatkozó előírásokat, különösen az elektronikus kapcsolattartás rendjére és módjára vonatkozó részletszabályokat.

A hivatkozott rendeleteket tartalmazó Magyar Közlöny megtalálható az alábbi linkre kattintva: Magyar Közlöny 98. szám