nov.
26

A veszélyhelyzet idejére történő kormányrendelet módosítások

A Magyar Közlöny 260. számában megjelent több, a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján az ideiglenes határellenőrzés hatályát a Kormány 2021. február 1-ig meghosszabbítja.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő módosításáról szóló 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy számára a maszkviselés nem kötelező.

A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján a szállodai szolgáltatási, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatási, kempingszolgáltatási, vagy egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások támogatására szolgáló pályázatok elbírálására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával.

A támogatás egyösszegben, vissza nem térítendő költségvetési támogatásként, egyszerűsített elszámolási eljárás keretében nyújtható.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat alapján az önállóan elhelyezkedni képes, valamint a szakképzettséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokat a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni.

A koronavírus-világjárvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásának enyhítéséről szóló 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatainak támogatásával és felhívja a pénzügyminisztert 388.000.000 forint többletforrás biztosítására.

A Közlöny tartalmazza továbbá a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló, az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló, az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló, az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályairól szóló, valamint a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló kormányrendeleteket is.

Magyar Közlöny 60. szám