jan.
25

A Magyar Közlöny 11. számában megjelent több, a veszélyhelyzetre vonatkozó kormányrendelet.

A központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló rendelet, a közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról szóló rendelet, a polgármesteri feladatok ellátásának rendeletei valamint a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát szabályzó rendeleteiben történtek módosításokról a Magyar Közlöny 11. száma ad tájékoztatást.

A veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet szabályai alapján Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcímének kiadási előirányzata külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

A veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról szóló 14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes arra a jogvitára is, amely a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közigazgatási tevékenységével kapcsolatos.

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet kimondja, hogy amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester – tisztsége megszűnésére tekintettel – nem gyakorolja a polgármester számára jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket, a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester feladat- és hatásköreit – az alábbi sorrendben – a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló

a. szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy
b. a fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt önkormányzati képviselő gyakorolja.

A Közlöny tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról szóló 16/2021. (I. 22.) Korm. rendeletet is, amely rendelet szerint

a. ha a hallgatóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény rektora egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő, és a hallgató az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján egészségügyi szempontból alkalmatlan a tanulmányok folytatására, szünetel a hallgató hallgatói jogviszonya abban a félévben, amelyben az egészségügyi alkalmatlanságot megállapították,
b. a felsőoktatási intézmény megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha az a) pont szerinti vizsgálat szerint a hallgató a tanulmányok további folytatására és befejezésére egészségügyi szempontból alkalmatlan.

A hivatkozott rendeletek a kihirdetésüket követő napon, azaz 2021. január 23-án léptek hatályba.

Magyar Közlöny 11. szám