márc.
03

ELHALASZTVA - A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program 2020. évi felhívása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Vízipari Pályázati Program keretében immár negyedik éve biztosít vissza nem térítendő támogatást a hazai vízipari vállalatok külpiaci megjelenésének, tevékenységeinek támogatására. Figyelem, a pályázati program határozatlan időre felfüggesztésre került!

Tisztelt Érdeklődők!

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. február 7-én meghirdetett Vízipari Pályázati Program határozatlan időre felfüggesztésre kerül, így a pályázatok 2020. március 31-i beadási határideje is. A Pályázat újra indulásáról ismételt felhívást teszünk közzé a minisztérium, amelyről természetesen a kamara is újra tájékoztatást fog adni.

További tájékoztatás a Palyazat.Vizdiplomacia@mfa.gov.hu e-mail címen kérhető.

- - - - - - - -

A konstrukció Magyarországon egyedülálló, vissza nem térítendő támogatás biztosításával kívánja előmozdítani a magyar vízipari cégek exportképességének növelését. A cél, hogy a hazai vállalatok az így megszerzett referenciák birtokában nemzetközi beruházások sikeres, önálló vállalkozóivá, vagy beszállítóivá váljanak.  A nemzetközi versenyre való felkészülés jegyében a Program továbbá elősegítheti a cégek kutatás-fejlesztési kapacitásainak erősödését is, amelynek köszönhetően a vízipar a magyar gazdaság egyik húzóágazatává nőheti ki magát az elkövetkező években.

A Vízipari Pályázati Program 2020. évi felhívása keretében mindösszesen 175 000 000 forint vált elérhetővé, lehetőséget nyújtva infrastrukturális beruházásokat megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiai dokumentumok, valamint pilot projektek költségeinek társfinanszírozására. A támogatási kérelmeket 2020. március 31-ig lehet benyújtani a pályázati felhívásban ismertetett módon.

A pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és a víziparban tevékenykedő gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, vízügyi igazgatási szervek, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató szervezetek jogosultak.

A nyertes pályázók a nagyobb vízipari infrastrukturális beruházásokat megalapozó stratégiai dokumentumok elkészítése tevékenység esetében a projekttel összefüggő költségeik legfeljebb 55%-ának, míg a vízipari pilot projektek beindítása tevékenységi kategóriánál a projekttel összefüggő költségeik legfeljebb 65%-ának megfelelő összegű támogatásban részesülhetnek.

A pályázati felhívás és szabályzat, valamint a benyújtandó mellékleteket tartalmazó teljes pályázati dokumentáció elérhető a következő linken:
https://www.kormany.hu/vizipari-palyazat2020

illetve letölthető: Pályázati szabályzat

További tájékoztatás a palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu e-mail címen kérhető. A beérkezett kérdések 3 munkanaponként rendszeresen – de legkésőbb 2020. március 25-ig – a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján közzétett, „Gyakran Ismételt Kérdések” elnevezésű dokumentumban kerülnek írásban megválaszolásra.