Kitüntetések

ZIELINSKI SZILÁRD DÍJ

Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinski Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat.

A javaslatokat az MMK titkárságára kell eljuttatni levélben vagy e-mailen az éves küldöttgyűlés előtt legalább 2 hónappal (általában március elejéig). A beérkezett javaslatok közül az MMK elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által helyette felkért tisztségviselő – választja meg a szavazatok erősorrendjében a díjazásban részesülőket, és dönt a díj összegéről. A kitüntetés – amely oklevéllel és pénzjutalommal jár – évente a Küldöttgyűlésen kerül átadásra.

A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címen: Zielinski-díjasok 2000-től

 

TISZTELETBELI TAG

Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon magyar és külföldi állampolgárságúak, nem kamarai tagok részére, akik a kiemelkedő mérnöki illetve közéleti munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedő mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és magas szintű részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

A Tiszteletbeli Tag címet javasolhatja Területi Kamara és Szakmai Tagozat. A Tiszteletbeli Tagság odaítéléséről az MMK elnöksége dönt. E cím elnyerője erre a célra alapított Oklevelet kap, amelyet lehetőleg az MMK éves Küldöttgyűlésén, ünnepélyes keretek között adnak át. A jelölés az éves felhívásban közzétett formában történik.

A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címen: Tiszteletbeli kamarai tagok 2004-től

 

ÖRÖKÖS TAG

A Területi Kamara Örökös Tag címet adományoz azon 75. életévet betöltött jelenlegi és volt kamarai (egyleti) tagjai részére, akik a mérnöki kamarában végzett kiemelkedő munkásságukkal, magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. Az Örökös Tag címet a Területi Kamara javasolhatja és adományozhatja.

Az Örökös tag címben részestült kamarai tagok listáját megtekintheti a névjegyzékben , vagy forduljon közvetlenül a területi mérnöki kamarákhoz további információért.

 

ÉV MÉRNÖKE ARANYGYŰRŰ DÍJ

A Magyar Mérnöki Kamara az 1989. március 9-i megalakulásának 25. évfordulója alkalmával 2014-ben megalapította az Év Mérnöke Aranygyűrű Díj kitüntetést. A kitüntetést 2015-től azok a kamarai tag mérnökök kaphatják, akik életpályájuk során hazai és nemzetközi tekintetben is maradandó mérnöki alkotással, alkotásokkal kivívták a szakma elismerését valamint aki az adott évben kimagasló mérnöki létesítmény megalkotátásban vett részt. A díjat rend szerint minden évben az éves rendes küldöttgyűlésen adjuk át, első ízben 2014. május 24-én került sor az átadásra.

A Magyar Mérnöki Kamara logójával díszített aranygyűrű kitüntetettjeinek kiválasztásáról 5 fős kuratórium dönt, melynek elnöke az MMK mindenkori elnöke, tagjai pedig a mérnöki szakmához tartozó különféle szakterületek kiemelt szervezeteinek, cégeinek vezetői és igazgatói közül kerülnek ki. Jelölési javaslatot a területi mérnöki kamarák, valamint az MMK szakmai tagozatainak elnökei, továbbá az MMK Elnökségének tagjai tehetnek. A jelölés az éves felhívásban közzétett formában történik.

A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címen: Év Mérnöke Aranygyűrű Díj 2014-től