Faipari szakosztály

A faipari területen megszerezhető tanúsítványok:

 

Faipari tervező (FP-T)

Szakterületek megnevezése:

 • Faipari gyártási technológiák és gépesítésük tervezése.
 • Favázas épületek gyártmánytervezése.
 • Faipari termékek tervezése.

Képzettség új tanúsítás megszerzéséhez:

 • Okleveles faipari mérnök
 • MSc faipari mérnök
 • BSC faipari mérnök + külön vizsga

Tanúsítás megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat:

 • A szakterületek közül legalább egy területen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

 

Faanyagvédelmi szakértő (FV-SZ)

Szakterületek megnevezése:

 • Faanyagok, fa- és faalapú termékek, építmények faanyagvédelmi szakvéleményezése.
 • Faanyagvédelmet érintő gyártási-, kivitelezési tervek, folyamatok és technológiák szakvéleményezése.

Képzettség új tanúsítás megszerzéséhez:

 • Okleveles faipari mérnök, Faipari mérnök MSc.
 • Okl. szerkezetépítő-mérnök, Szerkezet-építőmérnöki Msc.
 • Okl. építőmérnök, Építőmérnök MSc. 

    A fentiek mellett előírás a Soproni Egyetemen szervezett Faanyagvédelmi tréning elvégzése.

Tanúsítás megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat:

5 év szakmai gyakorlat a BSc. végzést követően, az alábbi területek valamelyikén:

 • építőipari faanyagok gyártása és faanyagvédelme;
 •  faszerkezetek építése, szerkezeti és faanyagvédelmi tervezése;
 •  biocidokat tartalmazó faanyagvédőszerek fejlesztése, gyártása, minősítése, forgalmazása;
 •  faanyagvédelmi eljárások fejlesztése, minősítése, kivitelezése;
 • meglévő faszerkezetek megelőző illetve megszüntető faanyagvédelmének kivitelezése 

továbbá minimum 5 db gyakorló önállóan elkészített faanyagvédelmi szakvélemény.

A tanúsítvány megszerzésének részletes szabályai.

 

Faipari szakértő (FP-SZ)

Szakterületek megnevezése:

 • Faipari termékek, faházak, favázas épületek, építmények, épületasztalos szerkezetek, anyagok szakértői ellenőrzése, minősítése.
 • Műemléki értéket képviselő épületasztalos faszerkezetek, valamint különleges faszerkezetek szakértése.

Képzettség új tanúsítás megszerzéséhez:

 • Okleveles faipari mérnök
 • MSc faipari mérnök
 • BSC faipari mérnök + külön vizsga

Tanúsítás megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat:

 • A szakterületek közül legalább egy területen szerzett legalább 5 éves szakmaigyakorlat.

 

Faipari építmények műszaki ellenőrzése (ME-FA)

Feladatok, amelyeket a faipari szakterületi tanúsítással lehet végezni:

 • Faházak, favázas épületek, építmények épületasztalos faszerkezetek,  különleges faszerkezetek, faanyagvédelmi kivitelezések műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Képzettség új tanúsítás megszerzéséhez:

 • Okleveles faipari mérnök
 • Faipari mérnök MSc.

Tanúsítás megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat:

 • Faipari építmények kivitelezésénél, faanyagvédelemnél legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

 

Faipari építmények, faanyagvédelmi kivitelezés felelős műszaki vezetése   (MV-FA)

Feladatok, amelyeket a faipari szakterületi tanúsítással lehet végezni:

 • Faházak, favázas épületek, építmények épületasztalos faszerkezetek,  különleges faszerkezetek, faanyagvédelmi kivitelezések felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Képzettség új tanúsítás megszerzéséhez:

 • Okleveles faipari mérnök
 • Faipari mérnök MSc.

Tanúsítás megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat:

 • Faipari építmények kivitelezésénél, faanyagvédelemnél legalább 3 éves szakmai gyakorlat.